dėlioti

dėlioti
dėlióti, -iója, -iójo, dė́lioti, -ioja, -iojo 1. dėstinėti (į krūvą), kraustyti: Žirnius dė́liok į krūvą ant dirvos J. Dė́liok, kol sudė́liosi kraitį J. | refl. tr.: Daug maloniau ir sveikiau uogeles pačiam skabytis ir po vieną sau į burną dėliotis Vaižg. Dėliojuos savo daiktelius, manau – išvažiuoti Žem.dėstinėti iš vienos vietos į kitą: Moteriškė silkes dė́lio[ja] iš vienos vietos į kitą J. Nedė́liok tos kepurės kur nereik Vkš.davinėti: Neužteksi mėsos dė́lioti šeimynai lig privalgant Ggr. 2. prk. nustatinėti, paskirti (vardą): Po mano darželį aniolas vaikščiojo ir visiem kvietkeliam vardelius dėliojo LTR(Pnd). 3. Zr nuolatos dėti (kiaušinius): Vasarą da dėliója vištos Ėr. Rudenį, kai buvau pradėjus geriau lesint, tai ir jauniklės viščiotės buvo pradėję dėliót, o dabar ir vėl pametė Lkm. 4. eiti, žingsniuoti: Nedėliók taip smarkiai – nespėju iš paskos sekti! Rm. Sakyk, kur taip dė́lioji? Brs. 5. pasakoti: Kad dė́lio[ja], kaip nu lentynos Brs. | Nė kokių kaltybių ant manęs nedėliokiat (nepramanykite) – aš nekalta Šts. 6. rašinėti (į spaudą): Ans į laikraščius dė́lioja Šts.
◊ į gelžiniùs dėlióti nuolatos supančioti: Liuobam arklius dėliósma į gelžiniùs, kad nepavogtum Šts.
kójas (kóją už kójos) dėlióti eiti, žingsniuoti: Kaulėtas arklys sunkiai dėliojo kojas . Kóją už kójos vargiai dėliója Pnd.
kaĩp dėlióte dėlióti mitriai ką dirbti: Dirba kap dė́liote dė́lio[ja] Šts.
\ dėlioti; apdėlioti; atidėlioti; įdėlioti; išdėlioti; nudėlioti; padėlioti; pardėlioti; perdėlioti; pridėlioti; sudėlioti; uždėlioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dėlioti — dėlióti vksm. Sesuõ tvar̃kosi vi̇̀są rýtą, dėliója knygàs iš vienõs lentýnos į ki̇̀tą, vãlo dùlkes …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • andelioti — ×añdelioti, ioja, iojo intr. prekiauti: Reikia mokėti ir añdelioti Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėdelioti — dėdelioti, ioja, iojo tr. dėlioti, dėdailioti: Durnius abiem rankom dėdelioja burnon valgius Prng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėliojimas — sm. (1), dėliojimas (1) 1. → dėlioti 1: Man linų [pėdų] rišimas, tau grįžčių dėliojimas Rm. Kiek čia dėliojimo, kraustymo Slnt. 2. → dėlioti 4: Tokiu dėliojimu kumet ana nueis? KlvrŽ. dėliojimas; atidėliojimas; išdėliojimas; prid …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaudelioti — gaũdelioti, ioja, iojo, gaudelioti iter. dem. 1 gaudyti 2: Gaũdelioja gaũdelioja iš visų ir neprisigaudelioja Ds. Gaũdelioja nudžiūvusias šakeles Vr. | Negerai, kad vaikai nuo tėvų gaũdelioja (vaginėja) Svn. Kur ne kur rugys, nusbodo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išredelioti — ×išrẽdelioti tr. Kal, Pln išpurtyti per redelę: Neužtenka rugius išvaryti par kuliamąją – dar reikia išrẽdelioti Slnt. Prastai išrẽdeliojot, dar liko pelų Mžk. ║ prk. išeikvoti: Pinigus išrẽdeliojo i paliko kaip stovįs Šts. redelioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • posmuoti — posmuoti, uoja, ãvo 1. tr. skirstyti, dėlioti posmais: Ana gijas posmuoja, t. y. skaito posmus J. 2. tr. dėlioti, tvarkyti: Anksti ankstumėlį, saulei patekėjus, pulkas šienpjovėlių šienelį posmavo LTR(Lkč). | refl.: Potvyniai, atoslūgiai, žiemos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Liste De Coléoptères Endémiques De France — Une espèce biologique est dite endémique d une zone géographique lorsqu elle n existe que dans cette zone à l état spontané. Cet article liste des espèces de coléoptères endémiques de France : départements métropolitains (dont la Corse),… …   Wikipédia en Français

  • Liste de coleopteres endemiques de France — Liste de coléoptères endémiques de France Une espèce biologique est dite endémique d une zone géographique lorsqu elle n existe que dans cette zone à l état spontané. Cet article liste des espèces de coléoptères endémiques de France :… …   Wikipédia en Français

  • Liste de coléoptères endémiques de France — Une espèce biologique est dite endémique d une zone géographique lorsqu elle n existe que dans cette zone à l état spontané. Cet article liste des espèces de coléoptères endémiques de France : départements métropolitains (dont la Corse),… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”